Senarai semakan/Borang bagi permohonan pemajuan/Pembangunan
untuk dikemukakan kepada OSC MPKB-BRI :

Senarai Semak Jabatan Teknikal Dalaman

Senarai Semak Jabatan Teknikal Luaran

Bukan Projek (1-4 unit)
   Kebenaran Merancang
 
Borang A Kebenaran Merancang
Borang permohonan Kebenaran Merancang
Senarai semak Kebenaran Merancang
Senarai semak OSC
   Pelan Bangunan
 
Borang A Lampiran 3
Borang Lampiran 1
Borang Lampiran 2
Borang Lampiran 4
Borang permohonan
Lampiran A1-A6
Lampiran B
Lampiran C
Senarai semak OSC
Senarai semak Pelan Bangunan
 
Hal-hal Tanah
   124 A
   Bahagian Kejuruteraan
 
Senarai semak INFRA
    Kebenaran Merancang
 
Borang A Kebenaran Merancang
Borang permohonan Kebenaran Merancang
Lampiran A
Senarai semak Kebenaran Merancang
Senarai semak OSC
    Perkhidmatan Bandar
 
Senarai semak
   204 D
    Kebenaran Merancang
 
Borang A Kebenaran Merancang
Borang permohonan 204D
Lampiran A
Senarai semak perancang 204D
Senarai semak OSC
 
Projek
   Bahagian Perkhidmatan Bandar
 
Senarai semak untuk rumah sampah
   Kebenaran Merancang
 
Borang A Kebenaran Merancang
Borang Kiraan Fee Kebenaran Merancang
Borang permohonan Kebenaran Merancang
Borang Pra Rundingan Projek Serentak
Lampiran 1 Laporan Cadangan Pemajuan
Lampiran 2.19 Aktiviti EIA
Senarai semak Kebenaran Merancang
Senarai semak OSC
   Pelan Bangunan
 
Borang A Lampiran 3
Borang Lampiran 1
Borang Lampiran 2
Borang Lampiran 4
Form Permohonan Pelan Bangunan
LAMPIRAN 5
Lampiran A1-A6
Lampiran B
Lampiran C
Senarai semak OSC
Senarai semak Pelan bangunan
   Pelan Kejuruteraan
    >>>> Pelan Jalan & Parit
 
Borang JP1hingga JP4
Senarai semak OSC
Senarai semak
    >>>> Pelan Kerja Tanah
 
Borang Kerja Tanah
Senarai semak OSC
Senarai semak
   Pelan Landskap
 
Borang permohonan & senarai semak pelan landskap
Senarai semak OSC
Borang BL MPKB-BRI -1
Borang BL MPKB-BRI -2
 
Tambahan@Pindaan
   Kebenaran Merancang
 
Borang A Kebenaran Merancang
Borang permohonan Kebenaran Merancang
Senarai semak Kebenaran Merancang
Senarai semak OSC
Set Back Tambahan
   Pelan Bangunan
 
Borang A Lampiran 3
Borang Lampiran 1
Borang Lampiran 2
Borang Lampiran 4
Borang permohonan pelan bangunan
Lampiran 5
Senarai semak OSC
Senarai semak
 
Jadual Perbandingan
Templet AKSB
Templet JAB ALAM SEKITAR
Templet JAB MINERAL & GEOSAINS
Templet JBPM
Templet JKR
Templet JPBD NEGERI
Templet JPS
Templet MAJAARI
Templet PENTADBIR TANAH NEGERI
Templet SURUHANJAYA KOMUNIKASI & MULTIMEDIA
Templet TNB


JALAN HOSPITAL, 15000 KOTA BHARU, KELANTAN.
Tel : 09 748 4477 Fax: 09 748 6026 webmaster : kbtm@mpkb.gov.my

  Penafian
Kemaskini : 03/01/2011   paparan: 1024 x 768.